هوش مشتری

هوش مشتری (CI) اطلاعاتی است که از داده های مشتری حاصل می شود که سازمان از منابع داخلی و خارجی آنها را جمع آوری می کند. هدف CI درک بهتر انگیزه های مشتری به منظور رونق بخشیدن به رشد در آینده است.

تعامل با مشتری متنی مبتنی بر بینش هایی که از داده های بزرگ و تحلیلی حاصل می شود. تجربه مشتری را در هر دو دنیای دیجیتال و فیزیکی اندازه گیری و بهینه سازی کنید. و استراتژی های مشتری مداری را به اهداف تجاری خود پیوند دهید. با استفاده از جامع ترین پلتفرم فناوری بازاریابی موجود امروز ، راه حل های اطلاعات مشتری IIT بحرانی ترین چالش هایی را که بازاریاب های مدرن با آن روبرو هستند حل می کنند.

بارگیری مشخصات شرکت IIT deep_blue_arrow