ثبت بیومتریک KYC

بیومتریک KYC ساده ترین و سریعترین راه برای جلب رضایت مشتری از مشتری خود است. با افزایش اخیر تقلب در هویت ، تأیید هویت فرد به منظور دستیابی به اقدامات امنیتی بهتر و کاهش جرایم بسیار مهم است. بیومتریک به عنوان سلاح های جدید در برابر چنین جنایاتی دیده می شود. با استفاده از فن آوری های بیومتریک ، سازمان هایی مانند بانک ها روش های KYC (مشتری خود را می شناسند) را برای مشتریان حتی کارآمدتر و آسان تر می کنند. فرآیندهای KYC توسط این بنگاه ها برای جمع آوری و تأیید هویت مشتریان استفاده می شود تا صلاحیت دسترسی آنها به خدمات را ثابت کنند.

بارگیری مشخصات شرکت IIT deep_blue_arrow