تحرک و ارتباطات

این سرویس ها یک خط محصول جامع ، سفارشی یا غیرقانونی را ارائه می دهند نسل بعدی خدمات با ارزش افزوده شده خدمات اضافی (VAS) خدمات بعدی که با همه نوع شبکه های اصلی سازگار است. سرورهای برنامه توسط خانواده خدماتی از جمله پیام رسانی موبایل (اس ام اس) ، IVR ، CBRT ، RBT و پخش برنامه در حال ظهور موبایل سازماندهی می شوند. تیم فنی داخلی اجازه می دهد راه حل VAS سفارشی را بر اساس ایده ها و الزامات جدید Telecoms توسعه دهند.