بانکداری موبایل
برنامه وب

بانکداری موبایل

نرم افزار بانکی موبایل که شما را به مشتریان خود وصل می کند

Identity Infotech پلتفرم کامل بانکداری موبایل را به بانکها ارائه می دهد. راه حل بانکی تلفن همراه ما یک تجربه بانکی و پرداخت غنی ، ایمن و شهودی را به مشتریان خرده فروشی و شرکت ها ارائه می دهد. این راه حل روی انواع دستگاه های تلفن همراه ، سیستم عامل ها و حالت های دسترسی کار می کند. این یکپارچه با سیستم های میزبان متناسب ادغام می شود تا هم افزایی های بین کانال منحصر به فرد را به همراه آورد. راه حل همه جا در سیستم عامل ها ، دستگاه ها و حالت های دسترسی فراگیر است - ایجاد وفاداری و پذیرش بیشتر مشتری ، و همچنین بهترین پوشش برای افراد تحت بانک و غیر بانکی.

برنامه وب

A ‘Web Application Development’ is a business system or application delivered over the Web. It might be an internal expenses application used only within a company (intranet); a reseller purchasing application used with partners (extranet); or an online system available to members of the public like an eBay or a holiday cottage search site. Web applications utilize the interactive nature of websites to provide customized and interactive technologies; they deliver a more sophisticated and interactive user experience than conventional websites

php mysql python asp.net oracel java javascript